Voorbeelden XML Cursus

Van de onderstaande voorbeelden worden alleen de broncodes getoond. Je kunt de voorbeelden actief bekijken in bijvoorbeeld kladblok. Dit doe je als volgt. Klik op 'start'. Ga dan naar 'alle programma’s'. Vervolgens ga je naar 'bureau accesoires'. Als laatst klik je op 'kladblok'. Selecteer de broncode van een bepaald voorbeeld, kopieer de code en plak deze in kladblok. Klik dan op 'opslaan als' en kies 'alle bestanden'. Benoem het bestand respectievelijk .XML, .HTML of XSL (afhankelijk van welk voorbeeld je gebruikt).

Klik hier voor de voorbeelden van de XML cursus deel 2
Klik hier voor de voorbeelden van de XML cursus deel 3
Klik hier voor de voorbeelden van de XML cursus deel 4
Klik hier voor de voorbeelden van de XML cursus deel 5
Klik hier voor de voorbeelden van de XML cursus deel 6
Klik hier voor de voorbeelden van de XML cursus deel 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML cursus deel 2.

Vb 01:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<klas>
<graad>5</graad>
<afdeling>Informatica</afdeling>
<leerling>Ad Van Gent</leerling>
<leerling>Marie Cuypers</leerling>
<leerling>Marcel Verdonk</leerling>
</klas>

Vb 02:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<klas>
<graad>5</graad>
<afdeling>Informatica</afdeling>
<leerling>Ad Van Gent</leerling>
<LEERLING>Marie Cuypers</leerling>
<leerling>Marcel Verdonk</Leerling>
</klas>

Vb 03:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<klas>
<leeraar>Jan Janssen</leeraar>
<niveau>5 Info</niveau>
</klas>

Vb 03a (niet goed):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<klas>
<leeraar>Jan Janssen
<niveau>5 Info
</klas></niveau></leeraar>

Vb 04:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<school>
<klas>
<leeraar>Joël Gijbels</leeraar>
<niveau>1 Info C</niveau>
</klas>
<klas>
<leeraar>Annemiek Versluis</leeraar>
<niveau>2 Info A</niveau>
</klas>
</school>

Vb 04a (niet goed):

<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859-1" standalone="yes"?>
<school>
<klas>
<leeraar>Joël Gijbels</leeraar>
<niveau>1 Info C</niveau>
</klas>
</school>
<school>
<klas>
<leeraar>Annemiek Versluis</leeraar>
<niveau>2 Info A</niveau>
</klas>
</school>

Vb 05:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <entiteiten>
<voorbeelden>&lt; <</voorbeelden>
<voorbeelden>&amp; &</voorbeelden>
<voorbeelden>&apos; '</voorbeelden>
<voorbeelden>&gt; ></voorbeelden>
<voorbeelden>&lt; <</voorbeelden>
<voorbeelden>&quot; "</voorbeelden>
</entiteiten>

Vb 06:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<memo>
<aan>Marc Van Baelen</aan>
<van>Werner Smets</van>
<betreft>Vreemde tekens in Windows 98</betreft>
<tekst>Zodra ik in mijn tekst kies voor tekens als ë, é, à, á, ä, å, + of ?, krijg ik enkele problemen</tekst>
</memo>

Vb 06a (niet goed):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<memo>
<aan>Marc Van Baelen</aan>
<van>Werner Smets</van>
<betreft>Vreemde tekens in Windows 98</betreft>
<tekst>Zodra ik in mijn tekst kies voor tekens als ë, é, à, á, ä, å, + of ƒ, krijg ik enkele problemen</tekst>
</memo>

Vb 07:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<rekenblad>
<getallen>a < b</getallen>
<getallen>Ma & Pa</getallen>
</rekenblad>

Vb 07a (niet goed):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rekenblad>
<getallen>a < b</getallen>
<getallen>Ma & Pa</getallen>
</rekenblad>

Vb 08:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- dit is commentaar -->
<!-- dit is commentaar op regel 1
en dit is regel 2 -->
<klas>
<graad>5</graad>
<afdeling>Informatica</afdeling>
<leerling>Ad Van Gent</leerling>
<leerling>Marie Cuypers</leerling>
<leerling>Marcel Verdonk</leerling>
</klas>

Vb 09:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<klas>
<graad waarde1="1" waarde2="2">5</graad>
<afdeling>Informatica</afdeling>
<leerling>Ad Van Gent</leerling>
<leerling>Marie Cuypers</leerling>
<leerling>Marcel Verdonk</leerling>
</klas>

Vb 09a (niet goed):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<klas>
<graad waarde="1" waarde="2">5</graad>
<afdeling>Informatica</afdeling>
<leerling>Ad Van Gent</leerling>
<leerling>Marie Cuypers</leerling>
<leerling>Marcel Verdonk</leerling>
</klas>

Vb 010:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<boekenkast>
<boek>
<isbn nummer="90 395 1586 7"/>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur>Harry Heijkoop</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn nummer="90 123 4567 8"/>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur>Roger Frans</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn nummer="90 345 8907 4"/>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur>Joël Gijbels</auteur>
</boek>
</boekenkast>

XML cursus deel 3

Vb 01:

<html>
<head>
<title>Enkel voor deze pagina</title>
<style>
<!--

H1
{
font-family: Times New Roman;
font-size: 24pt;
color: blue;
}

-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Ingesloten stylesheet</h1>
<p>De opmaak van bovenstaande titel is enkel voor deze pagina<br>met de volgende settings:</p>
<ul>
<li>lettertype: Times New Roman</li>
<li>grootte: 24 punt</li>
<li>kleur: Blauw</li>
</ul>
</body>
</html>

Vb 02:

<html>
<head>
<title>Enkel voor deze pagina</title>
</head>
<body>
<h1>Enkel voor deze pagina</h1>
<p style="font-family: 'Courier New'; color: green; font-size: 10pt; font-weight: bold">Enkel voor deze paragraaf<br>met de volgende settings:</p>
<ul>
<li>lettertype: Courier New</li>
<li>grootte: 10 punt</li>
<li>kleur: Groen</li>
<li>accent: Vet</li>
</ul>

<p>Omdat we geen inline stylesheet gebruiken, krijgen we weer de standaard opmaak.</p>
</body>
</html

Vb 03 extern.css:

<!--

H1
{
font-family: Comic Sans MS;
font-size: 24pt;
color: blue;
}

-->

Vb 03a ExternStyle.html:

<html>
<head>
<title>Voor eender welke pagina</title>
<LINK href="vb03_extern.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css">
</head>
<body>
<h1>Extern stylesheet</h1>
<p>De opmaak van bovenstaande titel is enkel voor deze pagina<br>met de volgende settings:</p>
<ul>
<li>lettertype: Comic Sans MS</li>
<li>grootte: 24 punt</li>
<li>kleur: Blauw</li>
</ul>
</body>
</html>

Vb 04 adressen.css:

adressen
{
font-family: Arial;
font-size: 22pt;
color: green
}

Vb 04a adressen.xml:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="vb04_adressen.css"?>
<adressen>
<persoon mailling="ja">
<vnaam>Marie</vnaam>
<anaam>Willems</anaam>
<adres>Paardendreef 3</adres>
<plaats>Dorpke</plaats>
<tel>045/12.45.36</tel>
<email>m.willems@xs4all.nl</email>
</persoon>
<persoon mailling="nee">
<vnaam>Jef</vnaam>
<anaam>Gijbergs</anaam>
<adres>Molenstraat 15</adres>
<plaats>Valkenssatten</plaats>
<tel>040/20.54.26</tel>
<email>jef@mijnsite.com</email>
</persoon>
<persoon mailling="ja">
<vnaam>Louis</vnaam>
<anaam>Prospeire</anaam>
<adres>Veldstraat 7</adres>
<plaats>Boerendorp</plaats>
<tel>012-345678</tel>
<email>j.prospeire@chello.be</email>
</persoon>
</adressen>

Vb 05 adressen.css:

anaam
{
font-family: Arial;
font-size: 22pt;
color: green;
display: block;
}
email
{
display: block;
}

Vb 05a adressen.xml:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="vb05_adressen.css"?>
<adressen>
<persoon mailling="ja">
<vnaam>Marie</vnaam>
<anaam>Willems</anaam>
<adres>Paardendreef 3</adres>
<plaats>Dorpke</plaats>
<tel>045/12.45.36</tel>
<email>m.willems@xs4all.nl</email>
</persoon>
<persoon mailling="nee">
<vnaam>Jef</vnaam>
<anaam>Gijbergs</anaam>
<adres>Molenstraat 15</adres>
<plaats>Valkenssatten</plaats>
<tel>040/20.54.26</tel>
<email>jef@mijnsite.com</email>
</persoon>
<persoon mailling="ja">
<vnaam>Louis</vnaam>
<anaam>Prospeire</anaam>
<adres>Veldstraat 7</adres>
<plaats>Boerendorp</plaats>
<tel>012-345678</tel>
<email>j.prospeire@chello.be</email>
</persoon>
</adressen>

Vb 06 boekenkast.css:

balkje
{
border-style: solid;
width: 1;
height: 5;
color: red;
}
leeg
{
width: 20;
height: 5;
}
titel
{
font-family: Arial;
font-size: 22pt;
border: yes;
display: block;
}
auteur
{
font-family: Arial;
font-size: 12pt;
color: red;
display: block;
}

Vb 06a boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="vb06_boekenkast.css"?>
<boekenkast>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur>Harry Heijkoop</auteur>
</boek>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur>Roger Frans</auteur>
</boek>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur>Joël Gijbels</auteur>
</boek>
</boekenkast>

Vb 07 boekenkast.css:

balkje
{
border-style: solid;
width: 1;
height: 5;
color: red;
}
leeg
{
width: 20;
height: 5;
}
titel, auteur, boekenkast
{
font-family: Arial;
display: block;
}
titel
{
font-size: 22pt;
border: yes;
}
auteur
{
font-size: 12pt;
color: red;
}

Vb 07a boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="vb07_boekenkast.css"?>
<boekenkast>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur>Harry Heijkoop</auteur>
</boek>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur>Roger Frans</auteur>
</boek>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur>Joël Gijbels</auteur>
</boek>
</boekenkast>

Vb 08 boekenkast.css:

titel, auteur, boekenkast
{
font-family: Arial;
display: block;
}
balkje
{
border-style: solid;
width: 1;
height: 5;
color: red;
}
leeg
{
width: 20;
height: 5;
}
titel
{
font-size: 22pt;
text-transform: uppercase;
border: yes;
}
auteur
{
font-size: 12pt;
color: red;
}

Vb 08a boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="vb08_boekenkast.css"?>
<boekenkast>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>
Basiscursus XML
<aanbieding style="text-transform: none; font-family: comic sans ms; color: red;
font-size: 12pt; text-align: right; font-weight: normal;">
<leeg/>
<leeg/>
<leeg/>
aanbieding - tip van de week!
</aanbieding>
</titel>
<auteur>Harry Heijkoop</auteur>
</boek>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur>Roger Frans</auteur>
</boek>
<boek>
<balkje/>
<leeg/>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur>Joël Gijbels</auteur>
</boek>
</boekenkast>

Vb 09 pc.css:

pc
{
display: block;
text-align: center;
font-size: 12pt;
color: white;
background-color: #0033CC;
}
componenten
{
display: block;
font-size: 26pt;
color: black;
background-color: white;
border: 3pt solid;
}
mainboard
{
display: block;
font-size: 24pt;
font-weight: bold;
color: blue;
background-color: #33CCFF;
}
processor
{
display: block;
font-size: 24pt;
font-weight: bold;
font-style: italic;
color: blue;
background-color: #33CCFF;
}
memory, dvd, cdrom
{
display: block;
color: white;
background-color: #0033CC;
}

Vb 09a pc.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="vb09_pc.css"?>
<pc>
<componenten>Samenstelling 1
<mainboard type="m1">Abit K7-RAID</mainboard>
<processor snelheid="1GHz">AMD</processor>
<memory type="DIMM">256Mb</memory>
<dvd>Pioneer DVD</dvd>
</componenten>
<componenten>Samenstelling 2
<mainboard type="m2">Asus P3P400</mainboard>
<processor snelheid="1GHz">INTEL</processor>
<memory type="DIMM">128Mb</memory>
<dvd>Pioneer DVD</dvd>
</componenten>
<componenten>Samenstelling 3
<mainboard type="m3">Abit K7-RAID</mainboard>
<processor snelheid="1.3GHz">AMD</processor>
<memory type="DIMM">64Mb</memory>
</componenten>
<componenten>Samenstelling 4
<mainboard type="m4">Asus 7</mainboard>
<processor snelheid="1GHz">AMD</processor>
<memory type="DIMM">64Mb</memory>
<dvd>Pioneer CD-rom</dvd>
</componenten>
</pc>

XML cursus deel 4

Vb 01 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo [
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>
]>
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een interne dtd.</tekst>
</memo>

Vb 02 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo SYSTEM "vb02_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een externe dtd.</tekst>
</memo>

XML cursus deel 5

Vb 01 memo met bcc.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo SYSTEM "vb01_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<bcc>Piet</bcc>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een element dat 0 of 1 keer voor komt.</tekst>
</memo>

Vb 01 memo zonder bcc.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo SYSTEM "vb01_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een element dat 0 of 1 keer voor komt.</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 01

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, bcc?, van, kop, tekst)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT bcc (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>

Vb 02 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE student SYSTEM "vb02_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een herhalend element.</tekst>
<tekst>Dit is het tweede element.</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 02

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst*)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>

Vb 03 office.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE office SYSTEM "vb03_office.dtd">
<office>
<programma naam="word"/>
<programma naam="excel"/>
<programma naam="powerpoint"/>
<programma naam="outlook"/>
<programma naam="access"/>
</office>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 03

<!-- DTD voor Office -->
<!ELEMENT office (programma+)>
<!ELEMENT programma EMPTY>
<!NOTATION word SYSTEM "winword.exe">
<!NOTATION excel SYSTEM "excel.exe">
<!NOTATION powerpoint SYSTEM "powerpnt.exe">
<!NOTATION outlook SYSTEM "outlook.exe">
<!NOTATION access SYSTEM "msaccess.exe">
<!ATTLIST programma naam (word|excel|powerpoint|outlook|access) #REQUIRED>

Vb 04 student.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE student SYSTEM "vb04_student.dtd">
<student>
<intern/>
</student>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 04

<!-- DTD voor student -->
<!ELEMENT student (intern | extern) >
<!ELEMENT intern EMPTY>
<!ELEMENT extern EMPTY>

Vb 05 demo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE student SYSTEM "vb05_memo.dtd">
<memo>
Dit is een memo.
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met mixed content.</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 05

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (#PCDATA | aan | van | kop | tekst)*>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>

XML cursus deel 6

Vb 01 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE student SYSTEM "vb01_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst type="txt">Dit is een voorbeeld met een attribuut.</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 01

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>
<!ATTLIST tekst type CDATA #REQUIRED>

Vb 02 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE student SYSTEM "vb02_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst type="txt">Dit is een voorbeeld met een attribuut.</tekst>
<tekst>Dat niet verplicht is.</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 02

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst*)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>
<!ATTLIST tekst type CDATA #IMPLIED>

Vb 03 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE student SYSTEM "vb03_memo.dtd">
<memo priority="low">
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een attribuut.</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 03

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>
<!ATTLIST memo priority (high | normal | low) #REQUIRED>

Vb 04 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo SYSTEM "vb04_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een entiteit.
&sign; Ingrid</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 04

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>
<!ENTITY sign "Vriendelijke groeten.">

Vb 05 memo.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo SYSTEM "vb04_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>Dit is een voorbeeld met een entiteit.
&sign; Ingrid</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 05

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>
<!ENTITY sign SYSTEM "vb_sign.txt">

Vb 06 memo_mis.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo SYSTEM "vb01_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>De omzet van het jaar 2000 is < 500.000 Euro.</tekst>
</memo>

Vb 06 memo_ok.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE memo SYSTEM "vb06_memo.dtd">
<memo>
<aan>Jan</aan>
<van>Ingrid</van>
<kop>Let op</kop>
<tekst>De omzet van het jaar 2000 is &lt; 500.000 Euro.</tekst>
<tekst>De omzet van het jaar 2000 is &gt; 400.000 Euro.</tekst>
<tekst>Jij &amp; ik samen, &apos;s avonds is het park.</tekst>
<tekst>Heb jij eigenlijk een 17 &quot; scherm?</tekst>
</memo>

Zo ziet de DTD eruit van Vb 06

<!-- DTD voor memo's -->
<!ELEMENT memo (aan, van, kop, tekst*)>
<!ELEMENT aan (#PCDATA)>
<!ELEMENT van (#PCDATA)>
<!ELEMENT kop (#PCDATA)>
<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>
<!ATTLIST tekst type CDATA #IMPLIED>

XML cursus deel 7

Vb 01 boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vb01_boekenkast.xsl"?>
<boekenkast>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 0913 1</nummer>
</isbn>
<titel>SQL in 24 uur</titel>
<auteur>Ryan K. Stephens en Ronald R. Plew</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>0 345374 827</nummer>
</isbn>
<titel>Windows gevorderde</titel>
<auteur>Petra van Kolpen</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur>Harry Heijkoop</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur>Roger Frans</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur>Joël Gijbels</auteur>
</boek>
</boekenkast>

Vb 01 boekenkast.xsl

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" >
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<style>
body
{
background-color: yellow;
font-family: Arial;
}
</style>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<th>ISBN nummer</th>
<th>Titel</th>
<th>Auteur</th>
</tr>
<xsl:apply-templates select="boekenkast/boek" />
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="boekenkast/boek">
<tr>
<td><xsl:value-of select="isbn"/></td>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
<td><xsl:value-of select="auteur"/></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Vb 02 boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vb02_boekenkast.xsl"?>
<boekenkast>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 0913 1</nummer>
</isbn>
<titel>SQL in 24 uur</titel>
<auteur>Ryan K. Stephens en Ronald R. Plew</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>0 345374 827</nummer>
</isbn>
<titel>Windows gevorderde</titel>
<auteur>Petra van Kolpen</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur>Harry Heijkoop</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur>Roger Frans</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur>Joël Gijbels</auteur>
</boek>
</boekenkast>

Vb 02 boekenkast.xsl

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" >
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<style>
body
{
background-color: yellow;
font-family: Arial;
}
</style>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<th>ISBN nummer</th>
<th>Titel</th>
<th>Auteur</th>
</tr>
<xsl:apply-templates select="boekenkast/boek" order-by="+ titel" />
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="boekenkast/boek">
<tr>
<td><xsl:value-of select="isbn"/></td>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
<td><xsl:value-of select="auteur"/></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Vb 03 boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vb03_boekenkast.xsl"?>
<boekenkast>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 0913 1</nummer>
</isbn>
<titel>SQL in 24 uur</titel>
<auteur anaam="Stephens" vnaam="Ryan K."/>
<auteur anaam="Plew" vnaam="Ronald R."/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>0 345374 827</nummer>
</isbn>
<titel>Windows gevorderde</titel>
<auteur anaam="van Kolpen" vnaam="Petra"/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur anaam="Heijkoop" vnaam="Harry"/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur anaam="Frans" vnaam="Roger"/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur anaam="Gijbels" vnaam="Joël"/>
</boek>
</boekenkast>

Vb 03 boekenkast.xsl

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" >
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<style>
body
{
background-color: yellow;
font-family: Arial;
}
</style>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<th>ISBN nummer</th>
<th>Titel</th>
<th>Auteur</th>
</tr>
<xsl:apply-templates select="boekenkast/boek" order-by="auteur/@anaam" />
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="boekenkast/boek">
<tr>
<td><xsl:value-of select="isbn"/></td>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
<td><xsl:value-of select="auteur/@anaam"/>, <xsl:value-of select="auteur/@vnaam"/></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Vb 04 boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vb04_boekenkast.xsl"?>
<boekenkast>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 0913 1</nummer>
</isbn>
<titel>SQL in 24 uur</titel>
<auteur anaam="Stephens" vnaam="Ryan K."/>
<auteur anaam="Plew" vnaam="Ronald R."/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>0 345374 827</nummer>
</isbn>
<titel>Windows gevorderde</titel>
<auteur anaam="van Kolpen" vnaam="Petra"/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur anaam="Heijkoop" vnaam="Harry"/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur anaam="Frans" vnaam="Roger"/>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur anaam="Gijbels" vnaam="Joël"/>
</boek>
</boekenkast>

Vb 04 boekenkast.xsl

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" >
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<style>
body
{
background-color: yellow;
font-family: Arial;
}
</style>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<th>ISBN nummer</th>
<th>Titel</th>
<th>Auteur</th>
</tr>
<xsl:apply-templates select="boekenkast/boek" order-by="auteur/@vnaam" />
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="boekenkast/boek">
<tr>
<td><xsl:value-of select="isbn"/></td>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
<td><xsl:value-of select="auteur/@vnaam"/> <xsl:value-of select="auteur/@anaam"/></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Vb 05 boekenkast.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vb05_boekenkast.xsl"?>
<boekenkast>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 0913 1</nummer>
</isbn>
<titel>SQL in 24 uur</titel>
<auteur>Ryan K. Stephens en Ronald R. Plew</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>0 345374 827</nummer>
</isbn>
<titel>Windows gevorderde</titel>
<auteur>Petra van Kolpen</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 395 1586 7</nummer>
</isbn>
<titel>Basiscursus XML</titel>
<auteur>Harry Heijkoop</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 123 4567 8</nummer>
</isbn>
<titel>MS Access Basis</titel>
<auteur>Roger Frans</auteur>
</boek>
<boek>
<isbn>
<nummer>90 345 8907 4</nummer>
</isbn>
<titel>Visual Basic 6.0</titel>
<auteur>Joël Gijbels</auteur>
</boek>
</boekenkast>

Vb 05 boekenkast.xsl

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" >
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<style>
body
{
background-color: yellow;
font-family: Arial;
}
</style>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<th>ISBN nummer</th>
<th>Titel</th>
<th>Auteur</th>
</tr>
<xsl:apply-templates select="boekenkast/boek" order-by="+ titel" />
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="boekenkast/boek">
<xsl:if match=".[auteur='Harry Heijkoop']">
<tr>
<td><xsl:value-of select="isbn"/></td>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
<td><xsl:value-of select="auteur"/></td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>